Brooklyn, NY
+ (224) 115 44
info@codeless.co

Finans Teknopark’a başvurular başladı.

Finans Teknopark Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan finans alanında yazılım geliştirecek şirketlere ev sahipliği yapacak olan Finans Teknopark çalışmalarına başlamak üzere ilk adımını attı. İstanbul Finans Merkezi vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olması beklenen ve uluslararası alanda yeni bir model oluşturmayı amaçlayan teknopark için ilk başvurular 10 Haziran’a kadar alınacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak başvurular sonucu Teknopark’ta 4 bin metre karelik alan şirketlere tahsis edilecek.

Başvurular sadece www.finansteknopark.com.tr adresi üzerinden yapılacak Türkiye bankacılık ve finans sektörlerinin daha rekabetçi bir yapı kazanması ve küresel piyasalardaki pazar payını artırması için Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan finans odaklı teknoloji geliştirme bölgesi projesi için ilk başvurular alınmaya başlanıyor.

Finans Teknopark’ta başvurmak isteyenlerin 10 Haziran 2015 tarihine kadar e-posta yoluyla başvurularını yapmaları ve başvuru dosyalarını en geç 12 Haziran’a kadar Finans Teknopark’a iletmeleri gerekiyor. Değerlendirmeler ise Değerlendirme Kurulu görüşleri çerçevesinde 29 Haziran 2015 tarihinde tamamlanacak.

Finans odaklı tematik yapısı ile Türkiye’de bir ilk olacak proje, teknoloji geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle etkin bir şekilde sağlanabileceğini ortaya koyan yapısıyla da uluslararası alanda yeni bir model oluşturacak. Dünyadaki ilk tematik teknopark Projenin tanıtım toplantısında Teknopark’ın finans odaklı tematik yapısını vurgulayan Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç şunları söyledi: “Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, tüm paydaşlarına küresel standartlarda hizmet veren bir kuruluştur.

Borsamız, sunduğu yüksek standartlardaki hizmetleri verebilmek için bilişim teknolojileri alanında önemli projeler yürütmektedir. Yürüttüğü bu projelerin biri de Finans Teknopark’tır.

Finans Teknopark’ı ülkemizdeki diğer teknoparklardan ayıran en önemli unsur, ‘tematik’ bir teknopark olması ve finans sektörüne odaklanmış olması. Bu açıdan bildiğimiz kadarıyla dünyada da bir ilk niteliği taşıyor. Projenin çıkış noktasında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonu ve Borsa İstanbul’un bu vizyon içerisindeki konumu yer alıyor.” Bilişim teknolojilerinin son 20 yıl içinde finans sektöründe başlıca rekabet alanı haline geldiğinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti: “Bilişim alanındaki gelişmelerin finans sektöründe iş modellerini nasıl değiştirdiğini ve yarattığı fırsatları görüyoruz. Burada rekabet gücü kazanmanın yolu da yazılımda Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor.

Finans Teknopark’ta özellikle finans sektörüne yönelik yazılım geliştiren şirketlere öncelik tanıyarak, ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz.

Teknopark bünyesinde yer alacak finans sektörüne yazılım üreten firmaların bir arada olması finans sektörü için üretken bir ekosistem oluşturacaktır. Teknopark’ın sermaye piyasası ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere oldukça yakın bir noktada kuruluyor olması da önemli bir sinerji meydana getirecektir.

Teknopark’ın Borsamız kampüsünda yer almasını, Borsa İstanbul ve iştirakleri ile etkileşim açısından da önemli görüyoruz. Grup olarak İstanbul Finans Merkezi programının teknoloji ayağında öncü konumdayız. Bu çerçevede Teknopark projesi ile İFM programına teknoloji konusunda önemli katkı yapmış olacağız.” Rekabetçiliği artıracak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu da Borsa İstanbul ile olan işbirliği doğrultusunda finans piyasalarının ve kurumların küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Barbarosoğlu, şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesi, farklı akademik birimlerde çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencisi, uzmanlaşmış araştırma merkezleri, odaklı yüksek lisans programları ile finans alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile yürüten müstesna bir kurumdur.

Özellikle finansal matematik, matematik, bilişim teknolojileri ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere mühendislik alanlarındaki bilgi ve deneyimimizi, Borsa İstanbul ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde pekiştirerek, finans piyasalarımızın ve kurumlarımızın küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yeni finansal mimaride önemli bir rol üstlenecek olan İstanbul’da üniversiteler, araştırma kurumları, bilişim şirketleri ve finansal kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmeleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapmaları; yenilikçi ve yetkin insan kaynağı için gereken altyapıyı oluşturmaktır.

Böylelikle; üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortamın sağlanması, teknoloji odaklı firma ve işletmelerin oluşturulması ve büyüyüp gelişebilmeleri, yurt içi ve yurt dışındaki yetişkin beyin gücümüzün finansal teknolojiyi en verimli şekilde üretmeleri mümkün olacaktır.

Finans Teknopark’ta önem verdiğimiz bir diğer husus da sektöre yeni girişimciler ve filiz şirketler (start-up) kazandıracak etkin bir kuluçka merkezinin varlığıdır.” İlk başvuru ve değerlendirme haziran ayında Borsa İstanbul yerleşkesi içinde yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerine inşa edilmesi ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan proje inşaatının, 2016 yılı ortasına kadar bitirilip faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Finans Teknopark’a ilk başvuru takvimi şöyle olacak: 10 Haziran 2015   E-posta yoluyla başvuru dokümanlarının iletilmesinin son tarihi 12 Haziran 2015   Basılı, imzalı başvuru dokümanlarının iletilmesinin son tarihi 15 – 18  Haziran   Başvuruların Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilmesi 22 – 29  Haziran   Değerlendirme Kurulu’nun toplanarak başvuruları değerlendirmesi ve raporlaması